Středisko volného času RADOVÁNEK

Středisko volného času RADOVÁNEK je školským zařízením pro zájmové vzdělávání, které rozdává radost již 40 let.

Ve své pravidelné činnosti registruje téměř 4000 účastníků zájmového vzdělávání. Je organizací, která za léta svého působení získala stálou klientelu a připravila spoustu zajímavých výchovně vzdělávacích aktivit. Pracovišti SVČ prošly tisíce spokojených rodičů a dětí. Snaží se, aby práce ovlivnila pozitivně ty jedince, kteří se SVČ spolupracovali a spolupracují. Svoji bohatou činnost  organizuje ve dvanácti budovách v pěti městech Plzeňského kraje. Je zařízením pro oblast zájmového a neformálního vzdělávání. Nabízí služby v oblasti výchovy, vzdělávání a osvěty pro širokou veřejnost. Svojí činností naplňuje zájmy dětí, žáků, studentů i dospělých. Je zaměřeno na aktuální potřeby a trendy měst a obcí.  Zájmové vzdělávání organizuje v rámci regionu, ale i nad jeho rámec. Zabývá se inkluzivním vzděláváním, výchovou a vzděláváním nadaných a talentovaných a trvale udržuje zdravé klima.

Úspěchy má v oblasti technických činností jako je plastikové modelářství, robotika a letecké modelářství, ve sportovních činnostech, tanci, umění a kreativním rozvoji. Trvale se účastní národní i mezinárodní reprezentace. Pořádá hudební soutěže a přehlídky jako je Porta, Zlatá struna, Perly Plzeňského kraje. Jako jediné v republice vyhrálo pětkrát v soutěži O pohár předsedy vlády ČR za organizaci hudebních soutěží a práci s dětmi a mládeží. Zlatou medaili přivezli robotici z Číny, tanečníci nás reprezentovali v Las Vegas a v Polsku, modeláři přijeli s medailemi z Anglie, Holandska, Rakouska i Slovenska.

SVČ je spoluorganizátorem řady akcí jako jsou Festival volnočasových aktivit, Sporťáček, Sportmánie, ITEP, Noc vědců, Báječný den s chemií, Krajské finále v deskových hrách. Spolupracuje s podnikatelskou sférou. Společně zajišťují např. Světový den zraku, akce pro veřejnost na podporu trhu práce a charitativní akce pro onkologicky nemocné děti ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Plzni. Má certifikované Informační centrum pro mládež, které je koordinátorem Krajského parlamentu dětí a mládeže. Zájmové vzdělávání a aktivity v SVČ zajišťuje odborný pedagogicky způsobilý profesionální tým.

 

Bc. Eva Tischlerová

Zaměstnání: Ředitelka SVČ Radovánek

Kontakt: tischlerova(zavináč)radovanek.cz

 

Simona Andersová

Zaměstnání: Vedoucí Informačního centra pro mládež

Kontakt: andersova(zavináč)radovanek.cz

 

Jessica Harantová

Zaměstnání: Pracovnice Informačního centra pro mládež

Kontakt: harantova(zavináč)radovanek.cz