predsednictvoPředsednictvo je uskupení uvnitř parlamentu a skládá se z předsedy, místopředsedy a členů Předsednictva. Z důvodu hlasování je nezbytné, aby byl výsledný součet lichý. Tvoří ho minimálně pět členů a maximálně devět členů. K Předsednictvu přiřazujeme i tajemníka, který však má pouze poradní hlas.

Prací Předsednictva je určovat směr, kterým se parlament bude vydávat a zároveň se starat o jeho chod. Členové se scházejí mimo setkání celého parlamentu na zasedání Předsednictva. Ve většině případech se toto zasedání koná těsně před schůzí celého parlamentu. Obě schůze mají svůj vlastní program, který se ale často ve většině 16113460_233706437036834_481201738200721990_obodech schoduje. Dalším důvodem proč se vyčleňuje Předsednictvo je snaha urychlit chod parlamentu - projednává věci předčasně, snaží se zachytit všechny klady a zápory řešeného tématu a ty následně spolu s podrobnostmi předává celému parlamentu na zasedání. Následně je tedy možné přejít přímo k hlasování, či k debatě, která probíhá plynuleji díky zpracovanému tématu.