Kdo jsme?

Jsme skupina mladých lidí, která zahrnuje zástupce ze všech středních škol v Plzeňském kraji, které jsou zároveň krajem zřizovány. Alespoň taková je naše idea – jako vždy je však realita kapku odlišná. V současné době nám několik škol, bohužel, chybí, ale naopak z jiných škol se k nám dostavuje více než jeden zástupce. V tuto chvíli evidujeme 44 členů z 31 škol.

 

Jak fungujeme?

Naše struktura je hierarchická – vůdčí roli zastává předseda (momentálně předsedkyně), jeho zástupcem je místopředseda a společně vedou sedmičlenné Předsednictvo. Zápisy ze všech zasedání má na starosti tajemník, který zároveň zodpovídá za dohlížení na docházku. Schůze celého parlamentu se konají jednou do měsíce, obvykle po zasedání Předsednictva, které má nejčastěji hodinu a probírají se tam témata, která se poté předkládají celému parlamentu už většinově předpřipravená. Na setkání parlamentu jsou obvykle přítomny i zástupkyně SVČ Radovánek, pod jehož správu obvykle spadáme. Většiny zasedání se účastní i ředitelka centra, Bc. Eva Tischlerová.

 

S kým spolupracujeme?

Jak jsme již zmínili, největší a nejužší spolupráci máme se SVČ Radovánek, které nás oficiálně zaštiťuje. Největším a nejdůležitějším partnerem je Plzeňský kraj, s jehož vedením se snažíme úzce spolupracovat. Bývalý hejtman kraje Václav Šlajs si vyžádal naše zřízení v březnu 2016 a již v červnu 2016 jsme navštívili Národní parlament dětí a mládeže, jehož součástí nyní jsme. Aktuálně se zároveň snažíme navázat spolupráci i s parlamentem mládeže města Regensburgu, leč dosud nedošlo k setkání.

 

Jaký máme plán?

Naším cílem je propojit žáky z různých škol a zkvalitnit jejich studentský život v našem kraji. Snažíme se být „pomocnou rukou“ mezi vedením kraje a obyčejnými studenty. Rádi bychom do budoucna připravili více akcí, které by mladým umožnili nahlížet na chod kraje, politiky, či cestování do zahraničí a podobně.

 

Jak se stát členem?

Původní koncept parlamentu zahrnoval systém „jeden nominovaný za školu“. Od ledna však bylo rozhodnuto, že se členem může stát kterýkoli žák střední školy či víceletého gymnázia provozovaného krajem. Stačí aby napsal na oficiální email parlamentu parlament@radovanek.cz a požádal o datum nejbližší schůzky. Dle Statutu se totiž členem stává i osoba, která se třikrát po sobě dostaví na jednání a má zájem v parlamentu pracovat.