menu close

Nové Předsednictvo

Již na několika zasedání se řešila otázka volebního období. To z toho důvodu, jelikož do minulého zasedání nebylo ve Statutu vůbec definované. Návrhem bylo roční období trvající vždy od prvního listopadového zasedání. Listopad byl zvolen z toho důvodu, že v březnu (kdy byl parlament založený) se maturanti přednostně musí věnovat maturitě. Proto je logicky výhodnější, když maturujícímu členu Předsednictva skončí jeho „extra“ povinnosti již v listopadu. Proto proběhla 14. listopadu volba nového Předsednictva spolu s předsedou, místopředsedou a tajemníkem. 

Vedení parlamentu

  1. Předseda: Barbora Soukupová
  2. Místopředseda: Jakub Štěpánek
  3. Tajemník: Amáta Vohradská

Členové Předsednictva

  1. Kateřina Moravcová
  2. Kateřina Masnerová
  3. Tereza Janičinová
  4. Klára Tipanová
  5. Vojtěch Dlouhý