Informace

Založení

Parlament byl založen 31. března 2016 bývalým hejtmanem Plzeňského kraje Václavem Šlajsem, tehdy jako Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje. Ke dni založení měl 40 členů.

Struktura parlamentu

Členy parlamentu jsou studenti středních škol zřizovaných Plzeňským krajem. Parlament zasedá jednou měsíčně, dvakrát za rok se zastupiteli Plzeňského kraje. Zasedání probíhá za účasti koordinátorů a řídí předseda či místopředseda. Členové mohou volit nebo být voleni do sedmi nebo devítičlenného Předsednictva, které se pravidelně schází vždy před zasedáním parlamentu a skládá z předsedy, místopředsedy a členů Předsednictva.

Cíle parlamentu

Naším cílem je propojit žáky z různých škol a zkvalitnit jejich studentský život v našem kraji. Chceme být „pomocnou rukou“ mezi vedením kraje a obyčejnými studenty. Připravujeme projekty, které by mladým umožnily nahlížet na chod kraje, politiky, či cestování do zahraničí a podobně. Snažíme se spolupracovat s ostatními parlamenty a mládežnickými organizacemi, a to i na mezinárodní úrovni.