Koordinátoři

Koordinátoři pomáhají parlamentu při jeho činnostech a projektech, plně komunikují s Krajským úřadem a zařizují věci,
které členové parlamentu ze zákona nemohou.

Bc. Simona Andersová

Koordinátorka činností Studentského parlamentu Plzeňského kraje

Sady Pětatřicátníků 3 
Plzeň 
30100 

andersova@radovanek.cz
+420 777 495 746

Bc. Eva Tischlerová

Ředitelka SVČ RADOVÁNEK
Koordinátorka činností Studentského parlamentu Plzeňského kraje

Pallova 19 
Plzeň 
301 00

tischlerova@radovanek.cz
+420 737 215 121

Oldřich Neumann

Bývalý předseda SPPK
Koordinátor činností SPPK

neu.oldrich@gmail.com
+420 774 817 413