menu close

Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje odjel na návštěvu do Evropského parlamentu v Bruselu

Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje se vypravil na začátku měsíce března do Evropského parlamentu v Bruselu. V pondělí 6. března 2017 jsme navštívili Lovaň, univerzitní městečko v Belgii, kde jsme mohli obdivovat krásnou architekturu a vyslechli jsme si přednášku průvodce o historii města a taktéž o katolickém řádu bekyní, které zde žily a měly i svou vlastní čtvrť, kterou jsme si taktéž prohlédli. Po dopolední návštěvě tohoto historického skvostu, se celá naše výprava přesunula do samotného hlavního města Belgie, Bruselu.

Plánovanou dvoudenní návštěvu jsme začali v Atomiu, symbolu města, které zde stojí již od Světové výstavy v roce 1958. Ve zde umístěném muzeu, jsme zhlédli výstavu zobrazující historii této stavby a expozici věnovanou letecké společnosti Sabena, která v Belgii podniká již od 20. let minulého století. I přes nepřízeň počasí jsme se přesunuli do centra, kde jsme po důkladné prohlídce historického jádra města vyrazili na samostatnou exkurzi po městě. Ubytování v hotelu a lahodnou večeři jsme měli naplánované na brzké večerní hodiny, abychom měli dostatek času na spánek, který jsme skutečně po celonoční cestě autobusem potřebovali. Ihned ráno, v úterý 7. 3., jsme vyrazili za hlavním bodem našeho zájezdu, tedy do budovy Evropského parlamentu. Zde nás uvítal asistent euro poslance Jiřího Pospíšila, pan Jan Zedník, který nás zavedl do přednáškové místnosti, kde nás již uvítal místní úředník Mgr. Jan Řebřina a řekl nám stručně pár věcí k fungování Evropského parlamentu a jeho rozdělení do tří měst, konkrétně do Bruselu, Štrasburku a Lucemburku. Více informací nám již sdělil europoslanec JUDr. Jiří Pospíšil, který dorazil vzápětí a mimo hodiny strávené prezentací v přednáškovém sálu nás doprovodil i do pléna, kde jsme pokračovali v debatě. Po této velmi přínosné konverzaci, členové KPDM PK pokračovali do Parlamentária, což je interaktivní forma představení fungování nejen EP, ale všech instituci EU. Celou prohlídku jsme absolvovali s audio průvodci v nichž jsme nalezli celou výstavu kompletně přeloženou do českého jazyka. Bohužel nebyl dostatek času projít veškeré exponáty, ale i přesto nás tato forma interaktivní výstavy velmi nadchla a dozvěděli jsme se mnoho věcí, o jejichž existenci jsme neměli do té doby nejmenší tušení. Mezi jinými, například informace o úskalí vytvoření první mezinárodní smlouvy, která předcházela vytvoření Evropské unie. V odpoledních hodinách naši členové zavítali do Muzea čokolády, v němž proběhla další přednáška a to o čokoládě a její historii. Zbylý čas do odjezdu zpět domů jsme strávili procházením obchodů, nakupováním suvenýrů a snahou seznámit se blíže s tímto úžasným, historicky významným městem. Při zpáteční cestě v autobuse stihli členové probrat nejen své dojmy z cesty, ale i případné akce či přednášky, které by náš Krajský parlament dětí a mládeže mohl uspořádat. Všem se cesta velice líbila a věříme, že poznatky získané na této výpravě zužitkujeme co nejlépe.

 

A jaké jsou dojmy členů?

 

Celý zájezd do Bruselu byl nádherný zážitek, ale nejvíc se mi líbilo stmelení kolektivu a poznání nových lidí.
– Nikola Gazdíková

Zájezd se mi i přes neustálý déšť líbil. Brusel stojí za to navštívit.
– Tereza Bednářová

 

Nejvíce mne zaujala návštěva Palamentária, kde jsem se dozvěděla daleko více informací o historii EU, než mi bylo doposud známé. Dokonce jich tam bylo prezentováno tolik, že se to za jednu hodinu nedalo vstřebat a pokud Brusel navštívím někdy v budoucnu znovu, budou mé kroky směřovat právě do tohoto „muzea“.
– Amáta Vohradská

 

Nejvíc jsem si užil návštěvu EP s panem Pospíšilem a nasledující méně formální rozhovor s jeho asistentem.
– Matyáš Bernard

 

Zájezd do Bruselu byl obohacující, od návštěvy Evropského parlamentu až po tamní architekturu a kulturu. Možnost účastnit se ho – byla ctí.
– Matěj Műller

 

Největší dojem na mne udělala exkurze v Evropském parlamentu a beseda s panem europoslancem JUDr. Jiřím Pospíšilem, který nám představil svoji práci v parlamentu a fungování parlamentu i jiných institucí Evropské unie. Návštěva Bruselu byla také skvělá. Centrum belgické metropole na mě zapůsobilo především svojí nádhernou architekturou a historickými uličkami, ve kterých se nachází řada obchodů s belgickou čokoládou či stánků s vaflemi.
– Vojtěch Dlouhý

 

Návštěva Bruselu byla dle mě opravdu vydařená a myslím si, že díky ní je teď parlament mnohem stmelenější.

– Jakub Štěpánek

 

Bylo bezva vidět Brusel a evropský parlament, kam mě naštěstí pustili i s cestovní manikůrou, a dozvědět se jaké to tam je a jak tam všechno funguje. Taky bych řekla, že jsme se mezi sebou víc sblížili jako lidi. A taky maj v Bruselu zatraceně dobrý vafle. Ale s Angličtinou tam moc neuspějete
– Anna Hatáková

 

Nejvíce se mi líbila návštěva parlamentu a bližší seznámení s ostatními.
– Radek Nápravník