menu close

Rozhoduj o Evropě

V prostorách Krajského úřadu se dnes, 29. března 2017, sešlo 16 mladých lidí ze středních škol v Plzeňském kraji (včetně naší předsedkyně Amáty Vohradské), aby se zúčastnili semináře nazvaného „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Účastníci si mohli při registraci vybrat jedno ze 3 témat (společných pro všechny kraje) a právě Plzeň zvolila diskuzi o „vzniku evropské armády a společné obranné politice“. Smyslem celé akce bylo simulovat zasedání Evropského parlamentu a Rady EU (v Plzni ve složení 7 členů EP a 9 zástupců Rady). Cílem jednání mělo být přijetí společné deklarace, na které by se shodli všichni zástupci, leč bohužel po dlouhých hodinách debat byl stav hlasů 8:8, a proto deklarace neprošla schvalovacím řízením. Zklamání účastníci mohli zahnat při strukturovaném dialogu se zástupci Plzeňského kraje a Eurocentra, kde řešili nejen témata dotýkající se jejich života (infrastruktura, financování školství), ale taktéž debatovali i o rozhodovacích pravomocech v rámci Evropské unie. Na závěr semináře byla rozdána ocenění těm účastníkům, kterým se nejvíce dařilo prosazovat své individuální cíle, které jim byly zadány na začátku dne. Můžeme s potěšením konstatovat, že naše předsedkyně se umístila na krásném 2. místě v rámci Rady Evropy.

Celý tento projekt byl organizován o.p.s. Eutis ve spolupráci s Centrem pre európsku politiku. Regionální seminář v Plzni je jedním z cyklu 22 totožných seminářů, které se pořádaly (či teprve budou pořádat) nejen ve všech krajích České republiky, ale taktéž v sousedním Slovensku. Ze sponzorů celé akce můžeme uvést například mezinárodní projekt Erasmus+, který se angažuje v mnoha dalších projektech v Plzeňském kraji (momentálně např. projekt „Talent Education“ propojující mladé lidi z Holandska, Slovinska a České republiky).