menu close

Úspěch webových stránek v soutěži JuniorErb 2017

Přibližně od ledna tohoto roku má náš parlament plně funkční webové stránky. K této příležitosti požádal tvůrce a zároveň současný místopředseda Jakub Štěpánek parlament o svolení k jejich přihlášení do soutěže JuniorErb 2017.  Žádost byla na 6. zasedání parlamentu (18.1.2017) jednohlasně schválena.

V průběhu března bylo oznámeno, že se naše stránky umístily v krajském kole soutěže a v pondělí 20.3. se konal slavnostní ceremoniál v prostorách Krajského úřadu Plzeňského kraje. Kuba se umístil na výborném 2. místě a postoupil tak do celonárodního kola. V rámci ceremoniálu také představil koncept parlamentu, a to za přítomnosti hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda.

Ke konci března pak byl pozván na 20. ročník konference ISSS, tradičně se konající v Hradci Králové. Zde se uskutečnilo vyhlášení výsledků  republikového kola. S radostí oznamujeme, že i zde se naše stránky umístili, a to na krásném 3. místě. Zároveň jsme jediní z Plzeňského kraje, kteří se mezi finalisty národního kola JuniorErbu 2017 umístili!