menu close

Po stopách československých legionařů v Itálii

Ve dnech 20.-24.9. 2018 jsme měli možnost navštívit historicky významná místa. V pozdních nočních hodinách dne 20. 9. jsme vyrazili na cestu do severní Itálie pod názvem Po stopách československých legionářů, kde nás čekala spousta pietních aktů. Například pokládání věnců a uctění památek na počest padlým československých legionářům za 1. sv. války.
Na naší cestě nás doprovázel i pan hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard s delegací Plzeňského kraje.

Naše první zastávka byla ve městě Rovereto, kde jsme si prošli historické centrum s průvodkyní a poté jsme nahlédli do historického muzea, které se věnovalo vojenské technice a oběma světovým válkám. Tam nás čekala komentovaná prohlídka. Po vyčerpávajících prohlídkách jsme měli exkurzi vodopádů Varone.

Druhý den nás čekal 1. pietní akt ve společnosti pana hejtmana a jeho delegace s místními Alpiníky, členy Československé obce legionářské a starostou městečka Arco u pomníku A. Štorcha a L. Jeřábka. Po dopoledním pietním aktu a obědě byl v plánu sestup hory Doss Alto. Večer jsme strávili společnou večeří s panem hejtmanem. Poté navázala velmi příjemná diskuze na téma padlých legionářů.

Poslední den byl ze všech nejvýznamnější. Opět jsme jeli do města Roverento. Navštívili jsme památník válečným obětem La Campana della Pace di Roverento s jedním  z největších zvonů (odlit ze zbraní z 1. sv. války) na světě. Nese název Zvon Padlých. Po prohlídce jsme se přesunuli na další pietní akt, který se konal v osáriu Castel Dante, kterého se zúčastnil i ministr vnitra ČR pan Mgr. Lubomír Metnar se svojí delegací. Přítomný byl i štáb ČT. Poté následoval přejezd do města Arco, kde nás čekala slavnostní mše v místním barokním kostele, průvod městem, odhalení sochy sv. Václava a její posvěcení a další pietní akt u pomníku popravených československých legionářů. Vše doprovázely proslovy významných lidí, kteří se aktů účastnili.

Celá cesta byla zorganizována proto, aby členové Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje a další studenti nezapomínali na historii své země, a uvědomili si, že v době, ve které žijeme, se máme velmi dobře a pokud si toho nebudeme vážit, svoji svobodu můžeme lehce ztratit.

,,Na mě osobně celá cesta působila kladně. Nejen že jsem se mohl aktivně účastnit pietních aktů a pokládání věnců, kde jsem byl součástí delegace PK, ale také jsem poznal mnoho významných osobností. Dozvěděl jsem se něco nového, co se na školách nevyučuje a zažil jsem mnoho krásných, nezapomenutelných zážitků.

Děkuji celému vedení Radovánku a panu hejtmanovi za umožnění této cesty, která byla pro mě pouze přínosem a doufám, že zažijeme všichni další takové podobné cesty. „

(autor textu: Lukáš Frgal)