menu close

Rozhoduj o Evropě

V prostorách Krajského úřadu se , 31. října 2018, sešla spousta mladých lidí ze středních škol v Plzeňském kraji (včetně naší fotografky a členky Adély Preisingerové), aby se zúčastnili již v pořadím páteho ročníku semináře nazvaného „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“. Účastníci si mohli při registraci vybrat jedno ze 3 témat (společných pro všechny kraje) a právě v Plzeňi na základě hlasování přihlášených účastníků byla zvolena agenda omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.“. Smyslem celé akce bylo simulovat zasedání Evropského parlamentu a Rady EU. Cílem jednání mělo být přijetí směrnice, na které by se shodli všichni zástupci, leč to bylo docela udivující a po dlouhých hodinách debat Evropský parlament podpořil některé úpravy dožadované Evropskou radu, a tak směrnice prošla schvalovacím řízením. Účastníci se mohli zapojit do strukturovaného dialogu se zástupci Plzeňského kraje a Eurocentra, kde řešili nejen témata dotýkající se jejich života (robotizace, financování školství, životní úroveň a úroveň zdravotnictví), ale taktéž debatovali i o rozhodovacích pravomocech v rámci Evropské unie. Na závěr semináře byla rozdána ocenění těm účastníkům, kterým se nejvíce dařilo prosazovat své individuální cíle, které jim byly zadány na začátku dne.

Projekt realizuje EUTIS, o.p.s. ve spolupráci s Odborem komunikace o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR. Partnery projektu jsou Centrum pre európsku politiku, Konrad Adenauer Stiftung, Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží, Europe Direct Česká republika a Katedra politologie FSS MU.

Směrnice o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí