menu close

Zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje

Dne 30. 1. 2019 se konalo první zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje.

Toto zasedání bylo celodenní a mělo několik částí. V první části dne se členové KPDM PK společně seznámili, protože se toho dne účastnilo mnoho nových zástupců ze středních škol a gymnázií Plzeňského kraje.

Na svém zasedání probírali plánované akce, které se budou konat do konce školního roku. Těmi nejvýznamnějšími jsou například: Řekni NE stigmatu – vzdělávací dopoledne pro žáky základních škol, které má zaúkol motivovat k odbourávání stigma kolem tématu psychických poruch. Pohled na nemocného – psychický neznamená být blázen.

Akce Mladí volí do EU: „Tato akce je velice podobná minulému ročníku. Chceme  přiblížit studentům, Evropský parlament, jeho důležitost a funkčnost na základě komunikace s europoslanci, aby mladí pochopili důležitost a funkčnost tohoto parlamentu a potřebnost jít k volbám do evropského parlamentu,“řekla nám Simona  Andersová, vedoucí informačního centra pro mládež a koordinátorka KPDM PK.

Mladí volí pořádá KPDM PK vždy u příležitosti voleb pro studenty ŠŠ, kteří při této aktivitě mohou navazovat dialogy s politiky a jinými osobnostmi, aby lépe pochopili důležitost voleb.

Parlamentní výměna zkušeností ve spolupráci s Národním parlamentem dětí a mládeže v Praze je další akcí, kterou členové parlamentu připraví v letošním roce.

Po jednání parlamentu se členové přesunuli na oběd do restaurace Švejk a poté na společné zasedání a hejtmanem Plzeňského kraje Josefem Bernardem, které probíhalo v sále Zastupitelstva na Krajském úřadě.

Na tomto zasedání byly také přítomni: Mgr. Ivana Bartošová – náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu, JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA  –  vedoucí odboru školství, mládeže a sportu,      Bc Eva Tischlerová – ředitelka SVČ RADOVÁNEK, Mgr. Lukáš Vlček – ředitel Krajského centra vzdělání a jazykové školy Plzeň, Mgr. Pavla Chocholová, kariérní poradkyně.

Pan hejtman promluvil ke členům parlamentu a poté ho místopředseda KPDM PK Jan Jirmus seznámils plánovanými akcemi parlamentu pro tento školní rok.

Jaroslava Havlíčková seznámila studenty se zajímavými projekty v Plzeňském kraji, které Odbor školství mládeže a sportu zaštiťuje.  Slovo také dostala Eva Tischlerová, které studentům nastínila plánovanou přeshraniční spolupráci s městy Weiden a Regensburk.

Jako poslední z hostů ke členům Krajského parlamentu dětí a mládeže promluvila Ivana Bartošová, která hovořila o problematice školství a radila studentům, jak komunikovat se svými učiteli a jak řešit případné problémy.

Následná diskuze se nesla na téma kariérního poradenství, do té také přispívali svými názory nejen členové, ale i přítomní odborníci.

Celé jednání ukončil místopředseda Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje Jan Jirmus, který všem popřál příjemný den a rozloučil se s hosty.