menu close

Berlín – křižovatka světových dějin

22. října jsme zase po roce vyrazili na dvoudenní cestu. Tentokrát do Berlína pod jménem Berlín-křižovatka světových dějin, kdy celý výlet opět organizovala CK Bus Tour-Foltýnová a zaspolufinancoval Plzeňský kraj pod záštitou pana hejtmana Ing. Josefa Bernarda.
Sraz na parkovišti u SVČ Radovánek v Pallově ulici byl ve 4:45 ráno a odjezd byl naplánováný na 5 hodinu ranní. Hned po odjezdu nás v autobuse naše delegátka Klára Kopicová seznámila s programem, který nás bude čekat během obou dvou dní strávených v Berlíně.
Na 1. den 22. října (uterý) jsme navštívili tyto památky: Říšský sněm Reichstag, Braniborskou bránu, Židovský památník obětem holocaustu, Postupimské náměstí, Alexanderplatz a jako poslední byla zastávka v Checkpoint Charlie.


Za průvodce v Checkpoint Charlie jsme měli jednoho z posledních aktérů ilegálních  převaděčů uprchlíků z Východního do Západního Německa a bývalého člena Grenzsoldaten, pohraniční stráže, který dosud žije v Berlíně (82 let).
Po prohlídce Checkpoint následovala cesta autobusem na hotel B&B Hotel Berlin-Alexanderplatz. Měli jsme hodinu a půl volno na to, abychom si odpočinuli, udělali osobní hygienu, upravili, hodili se do gala a ve 20:00 jsme měli společný odchod do restaurace na večeři. Byla to večeře o třech chodech, které se zúčastnil i pan hejtman se svojí manželkou a delegací Plzeňského kraje. Na večeři probíhala uvolněná, přátelská a klidná atmosféra. Pan hejtman se se svou manželkou posadil ke studentům/členům parlamentu a debatovali spolu o čemkoliv.

Druhý den 23. října (středa) jsme měli od 7:00 do 8:00 snídani, s tím, že už v 8:00 byl odchod od hotelu směrem na hlavní náměstí Alexemaderplatz. U Urania Weltzeituhr jsme dostali rozchod na 2 hodiny. Někteří navštívili Primark, Fehrzehn Turm, Berliner Dom a jiná místa.


V 10:20 jsme odjeli od hotelu na další zastávku  našeho výletu: Stasi muzeum, sídlo bývalé tajné německé služby Východního Německa. Po asi dvouhodinové prohlídce muzea a skupinovém focení společně s hejtmanem a jeho delegací, naše kroky vedly k poslednímu úseku dochované Berlínské zdi, a tou bylo East Side Gallery, bohužel konečné místo naší berlínské návštěvy. Na dochované zdi se nachází malby od 118 umělců z 21 různých zemí z celého světa. Ještě nás čekal dvouhodinový rozchod na poslední nákupy a už byla bohužel před námi 7 hodinová cesta autobusem zpět do Plzně.

Naše dvoudenní prohlídka Berlína byla složena ze tří komentovaných historických vstupů, pomocí kterých jsme se obrazně přenesli do 3 historických epoch Berlína.
U paty Reichstagu jsme, s výhledem na parkovou alej Tiergarten a vítězný oblouk Siegersäule, zavzpomínali na demokratické principy Výmarské republiky, na první vítězné nacistické volby a požár Reichstagu. Po následném přechodu k Braniborské bráně jsme si v jejím stínu připomněli podobné ponuré dny konce války; dobití Berlína a přeměnu Prachtstrasse Unter den Linden na Stalinovu alej. Třetím, závěrečným historickým milníkem pro nás byla návštěva Postupimského náměstí, které dnes představuje hlavní stavební obrozeneckou činnost německé metropole.
„Chtěla bych poděkovat  panu hejtmanovi Plzeňského kraje Ing. Josefu Bernardovi a Plzeňskému kraji a CK Bus Tour- Foltýnová za zorganizování a za financování našeho společného výletu do Berlína. Poslední dík patří samozřejmě i naší šikovné delegátce Klárce Kopicové, řidiči autobusu, za profesionální a pohotový přístup a koordinátorkám ze SVČ Radovánek Simče  Andersové, Ivet Šlajerové a Monče Šimlové za doprovod, „ shrnula nová předsedkyně Krajského parlamentu dětí a mládeže Plzeňského kraje Eliška Hásková.

(autor textu: Lukáš Frgal)