menu close

Napsali o nás v měsíčníku Plzeňský kraj

Přepis článku „Ani krize nezastavila Studentský parlament Plzeňského kraje“ z červnového čísla měsíčníku Plzeňský kraj:

Parlament, který je zřizován SVČ RADOVÁNEK, vytváří prostor pro diskuzi studentů, zástupců více než třiceti středních škol zřizovaných Plzeňským krajem, s představiteli krajské veřejné správy. Taková příležitost se členům parlamentu naskytne vždy jednou za pololetí, kdy jsou pozváni na společné zasedání s hejtmanem Plzeňského kraje a dalšími představiteli, aby zde prezentovali své zájmy v oblasti vzdělávání. Mimo jiné, je zde také snaha o hlubší integraci neformálního vzdělávání do školského systému, zdravotní a sociální péče, životního prostředí, kultury, sportu a pozitivního využívání volného času. Poslední takové zasedání proběhlo 20. února, jedním z bodů programu bylo představení nového názvu a vizuální identity SPPK.

Členové parlamentu byli v uplynulém období pozváni hejtmanem Josefem Bernardem na vzdělávací exkurzi do Berlína, dále na pozvání europoslance Jiřího Pospíšila navštívili Evropský parlament v Bruselu, měli možnost nahlédnout do celé budovy, zúčastnit se plenárního zasedání a prohlédnout si město.

Ačkoli současná krize velmi výrazně zasáhla fungování nejen v oblasti školství, Studentský parlament Plzeňského kraje v omezeném režimu funguje nadále. „Nezahálíme a dny volna věnujeme přípravě projektů na nový školní rok, pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a nižších ročníků středních škol chystáme sérii přednášek věnujících se mediální gramotnosti a vlivu médií. Podle nás je to potřeba, obecná znalost této problematiky je velmi nízká, současně ale nabírá na důležitosti,“ vyjádřil se místopředseda SPPK Oldřich Neumann, student gymnázia na Mikulášském náměstí. Předsedkyně Eliška Hásková, studentka

SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara dodala: „Během roku jsme mimo jiné zorganizovali projekt Ukliď si svůj domov, během kterého naši členové uklízeli okolní lesy a veřejná prostranství. Také se chystáme zrealizovat dlouho plánovaný projekt Stigma, který si klade za cíl bořit mýty ohledně psychických nemocí. V rámci tohoto projektu spolupracujeme s několika uměleckými školami, jejichž studenti nakreslili mnoho obrazů symbolizujících jednotlivé nemoci, které budou následně vystaveny v plzeňských kavárnách. Všechno zlé je k něčemu dobré, koronavirus sice razantně zasáhl společnost a Studentskému parlamentu Plzeňského kraje znemožnil pořádat připravované projekty, ale poskytl nám možnost lépe se připravit na nový školní rok. Již nyní jsme programově vybaveni na poslední čtvrtletí tohoto roku.“