menu close

Parlament zasedal – 18.3.2022

V pátek 18. března se konalo naplánované zasedání SPPK. Tentokrát jsme se sešli po dlouhé době prezenčně, a to v prostorách Infokariéry, kam jsme byli pozváni během minulého zasedání.

Využili jsme toho k rozhovoru se dvěma hosty – Kamilou Bolfovou a Hanou Maříkovou. Hlavními body jednání byla naše připravovaná cesta do Bruselu, připravovaný projekt v rámci erasmu+ nebo pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Řešili jsme také besedu s generálem Petrem Pavlem nebo projekt 3 kroky z pasti. Všechny body podrobněji rozepsané naleznete v sekci zápisů ze schůzí.

V závěru jsme se dohodli na termínu příštího zasedání – 29.4. v prostorách SVČ RADOVÁNEK v Pallově ulici.