menu close

Studentský parlament Plzeňského kraje v Poslanecké sněmovně o změnách ve školství

Jaké jsou podle studentů potřebné změny ve školství? Jak do vzdělávání integrovat romskou, vietnamskou nebo ukrajinskou menšinu? Jaká práva jsou dětem upírána a jak tato práva lépe zajistit?

Takto široká byla témata na Národním workshop participace projektu YouPart v rámci 26. semináře o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice, kterého se kromě Studentského parlamentu Plzeňského kraje účastnilo mnoho zástupců z ostatních krajů, ale také dospělí zástupci z dětsko-právních organizací a organizátorem této akce byl PDM ČR.

Pod vedením organizátorky tohoto setkání poslankyně profesorky Heleny Válkové měli nejdříve vystoupení hosté ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, předsedkyně Vládního výboru pro práva dítěte Klára Laurenčíková, Petr Bannert, ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy, Mirek Prokeš z organizace DCI (Defence for children International) a předseda Parlamentu dětí a mládeže Kamil Černý. Před přestávkou byl poté prostor položit hostům několik otázek.

Po „doplnění hladiny cukrů“, jak přestávku na kávu a štrůdl nazvala paní Válková, navazoval na předchozí seminář workshop, který byl rozdělen na dvě paralelně probíhající části. V původním sále debatovali studenti o dokumentu, který by měl vyjádřit naše návrhy, přání a tužby ohledně modernizace vzdělávání a který bude poté prezentován ve Vídni a v Bruselu na mezinárodním setkání DCI a také se jím bude zabývat vládní výbor pro práva dítěte. V druhém sále debatovali dospělí účastníci především o právech dítěte týkajících se domácího násilí, zacházení s nezletilými v soudním procesu apod.

Členové krajských parlamentů dospěli k několika bodům, debatu ovšem odložili na pozdější jednání na krajské úrovni a rozhodli o vytvoření pracovního týmu, který poté z jednotlivých výstupů z krajů vytvoří výsledný dokument. Díky odvaze některých mladých účastníků si nakonec studenti vysloužili pozvání přímo na jednání Vládního výboru pro práva dítěte od paní Laurenčíkové a také příslib profesorky Válkové, že na podzim bude zorganizovaný obdobný seminář.