menu close

Youth Conference Regensburg

Ve dnech 31. 7. až 5 .8. proběhla v Regensburgu pod heslem „Jeden svět, naše šance, čas jednat!“ mezinárodní mládežnická konference. Třicet šest mladých lidí z hostitelského Řezna a jeho sesterských měst – Brixenu (Itálie), Budaváru (Maďarsko), Clermont-Ferrand (Francie), Oděsy (Ukrajina), Plzně  – se sešlo k jedinečnému týdnu s nabitým programem.

Program účastníky rozdělil do pěti pracovních skupin. První workshop nesl název Konzumace a obchod, díky práci studentů této skupiny vznikla audio nahrávka obsahující rozhovory s odborníky na redukci spotřeby nebo „průzkum veřejného mínění“. Druhá skupina se zabývala Lidskými právy a to netradiční způsobem. Během třídenní práce složili studenti rapovou píseň, se kterou vystoupili na závěrečném večeru a na všechny tak hluboce zapůsobili. Biodiverzita, téma třetího workshopu, se zdála zprvu jako neuchopitelná oblast, studenti však nakonec publikum překvapili krásnými grafity s poselstvím. Skupina, jejíž workshop nesl název Odívání, se dozvěděla více o podmínkách, za jakých vzniká tzv. fast fashion oblečení. Mimo to si sami účastníci mohli vyzkoušet ušít vlastní kus oblečení popř. upravit oblečení, které by bylo určené k vyhození. Poslední skupina se věnovala Výživě a faktu, že produkce masa tvoří ohromný podíl na světové produkci CO2. Během závěrečného večera proto účastníci tohoto workshopu připravili pro zbytek konference vegetariánské občerstvení, u kterého dbali na výběr lokálních produktů a na výběr produktů s co nejmenším vlivem na životní prostředí.

Pomyslným symbolem konference se stala včelka Mája. Stejnojmenná píseň zněla kdekoliv, kde se nacházeli účastníci konference. Svou symboliku tak nese i ve spojitosti s motivem konference – právě včely jsou klíčovým organismem v ekosystému.

Z akce si studenti odnesli nejen vědomosti nabyté na workshopech, nýbrž také mezinárodní přátelství, schopnost překonávat jazykovou bariéru a dokonce odvahu prezentovat v cizím jazyce. Kromě toho diskutovali účastníci konference i mezi sebou, což vedlo k hlubšímu pochopení národnostních rozdílů, celospolečenských problémů a ve výsledku tak k větší ohleduplnosti a otevřenosti ostatním lidem.