menu close

Vzdělávací zájezd do Bruselu

Ve dnech 8.-11. listopadu 2022 se studenti SPPK zúčastnili exkurze do Bruselu a dalších zajímavých belgických měst. Mezi účastníky byla kromě skupiny aktivních členů našeho parlamentu také výprava týmu organizátorů prezidentského Zavolíme!.

Studenti v rámci výletu pod záštitou europoslance Ondřeje Kovaříka postupně zavítali do belgických Antverp, největšího města Belgického království a jednoho z největších přístavů v Evropě, a poté do Bruselu, hlavního města Belgie a pomyslného hlavního města Evropy. V sídle NATO, Evropské komise a mnoha dalších evropsky významných organizací si studenti prohlédli expozici Domu evropských dějin a podívali se přímo do Evropského parlamentu, kde jim pan Kovařík a jeho kolegyně blíže představili fungování této instituce. Následně využili příležitosti navštívit plenární zasedání, které v době exkurze probíhalo. Pozornosti účastníků se nevyhnulo ani slavné Atomium, jedna z moderních dominant města. Opomenuté nezůstalo ani samotné historické centrum, kterému vévodí náměstí Grand Place nebo katedrála svatého Michala a Guduly.

Ubytování v univerzitním městě Lovani poskytlo příležitost prohlédnout si též dodnes velmi významné centrum studentského života v Belgii. Při cestě zpět zájezd na několik hodin zastavil ve Frankfurtu nad Mohanem, sídle Evropské centrální banky a v pomyslném evropském městě mrakodrapů.

Každý účastník zájezdu si bez pochyb něco odvezl, ať už nové poznatky o evropské spolupráci, jejím významu a jejích dějinách, zážitky s přáteli, nové zkušenosti a inspiraci nebo nezapomenutelné belgické pivo.