menu close

Účast na zasedání Rady NPDM

Struktura parlamentů je tvořena tak, že nad parlamenty krajskými bdí ještě jeden větší a to sice Národní parlament dětí a mládeže (NPDM). Předsedkyně Barbora Soukupová již po založení parlamentu s NPDM navázala a dostala pozvání pro dva členy KPDM na jejich zasedání. Po hlasování parlamentu dne 9. května 2016 se této akce měli zúčastnit Jakub Štěpánek – člen KPDM, a Jaroslav Kubín, člen Předsednictva. Z vážných časových důvodů se bohužel Jaroslav Kubín nemohl zúčastnit zasedání a proto byla oslovena aktivní členka Amáta Vohradská.

Struktura NPDM je rozdílná než KPDM – základem parlamentu je Rada, která se schází každý měsíc. Zbytek členů jsou členy Předsednictva, které se schází většinou jednou za dva měsíce (společně s Radou). Zasedání zároveň trvají celý víkend a probíhají v kanceláři spolku Duha (Praha). Naší zástupci se dostali na zasedání Rady NPDM probíhající 25. června 2016. Program zasedání byl následující:

 1. Zhodnocení EYE 2016
 2. Mezinárodní den studentstva
 3. Kampaň Konec Levných Učitelů
 4. Fakta vs. mýty o EU&INKLUZI
 5. Letní zasedání
 6. Mladí volí
 7. Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží
 8. Práce ve výborech
 9. Informace z parlamentů
 10. Různé
  1. EYCA karty
  2. Výstava Knihy k dětským právům

Dostali pozvánku na XIX. Zasedání Národního parlamentu dětí a mládeže. Na tuto akci lze vyslat až 8 reprezentantů s tím, že 2 z nich by měli být kandidáty na členy NPDM. Svým členstvím budou zastupovat KPDM PK.

Dále zaujal zástupce zajímavý projekt „Mladí volí„. V první fázi projektu se bude jednat o besedy s kandidáty do Krajského zastupitelstva. Tato akce byla nabídnuta pro náš kraj. Na zasedání našeho Předsednictva dne 12. září bylo projednáno, že tuto akci pod záštitou NPDM uspořádáme.

Dalším projektem NPDM je petice za „Mezinárodní den studentstva„. Cílem je vrátit tento svátek do kalendářů.

Nakonec byl náš parlament informován o možnosti EYCA karty od NPDM pro členy parlamentu. Vzhledově mají na sobě logo NPDM a koláž se slovy pojícími se k projektu „participace„. Tato karta funguje jako studentský průkaz, který platí takřka ve všech zemích světa. Zároveň skýtá pro držitele široký sortiment slev. Plánem NPDM je prodávat tyto kartičky za 50 KČ s tím, že bude fungovat jako „členská karta“ – na zadní straně bude název parlamentu, ve kterém je držitel členem. Předsednictvo se 12. září rozhodlo tuto nabídku na čas odsunout a rozhodnou se až později – podle zájmu ostatních parlamentů.

Napsat komentář