menu close

JETOTU

JETOTU byla akce prezentující činnosti volnočasového střediska Radovánek, která proběhla v sobotu 25. září 2021. Studentský parlament, který Radovánek zaštiťuje, se účastnil se svým diskusním panelem.

Věnovali jsme se třem tematickým okruhům: Ekologie, aneb co může pro životní prostředí každý z nás, Umění a zejména divadlo v době covidové a Zahraniční vzdělávání s podporou Plzeňského kraje a Evropské unie. Vedli jsme rozhovor s náměstkem hejtmanky pro oblast životního prostředí, zemědělství, evropských záležitostí a regionálního rozvoje Josefem Bernardem, s náměstkem hejtmanky pro oblast školství a sportu Rudolfem Salvetrem, se zástupkyní Infokariéry Kamilou Bolfovou a s náměstkem hejtmanky pro pro oblast kultury a památkové péče Markem Ženíškem. Na hlavním pódiu pak proběhl rozhovor o rozdílech práce hejtmana a primátora s hejtmankou Ilonou Mauritzovou a tehdejším primátorem Martinem Baxou.

Napsat komentář