menu close

Dezinformace mezi námi – beseda

25. května se ve velkém sále SVČ RADOVÁNEK v Pallově ulici uskutečnila beseda s podtitulem „Dezinformace mezi námi“, kterou pro studentský parlament připravil Bohumil Kartous, Ph.D., jeden ze zakladatelů skupiny Čeští elfové, jež se dlouhodobě zabývá problematikou dezinformací, jejich šířením, vznikem a dopadem na společnost.

Na 160 studentů ze škol z celého kraje se v rámci přednášky doplněné o dotazy z publika dozvědělo více o tom, proč vlastně dezinformace vznikají – tedy s cílem manipulace, jaká je současná situace na české dezinformační scéně, jaké jsou „národní cesty“ řešení této problematiky, a že na tom jsme v rámci střední Evropy velmi dobře, nebo o způsobech, jak můžeme šíření dezinformací předcházet my, mladí lidé.

Všem, kteří se besedy zúčastnili nebo se podíleli na její přípravě, a zvláště panu Kartousovi děkujeme za tuto poučnou akci.

Mediální tým SPPK

Napsat komentář