KPDM PK | Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje

Vytváříme prostor pro diskusi žáků s představiteli veřejné správy PK

Upozorňujeme na problémy dětí a mládeže v PK

Prezentujeme zájmy dětí a mládeže

Naším
partnerem je Plzeňský kraj

52členů

z krajských škol

20zasedání

celého parlamentu

5cest

do zahraničí

30měsíců

činnosti parlamentu

Řekli o nás

Já tento parlament budu vnímat jako poradní orgán pro radu Plzeňského kraje.
Václav Šlajs Bývalý hejtman Plzeňského kraje
Jsem ráda, že se parlamenty rozšířily o Plzeňský kraj a přibyli další aktivní mladí lidé.
Michaela Doležalová Bývalá předsedkyně NPDM

Jsme na facebooku.

KPDM vytváří prostor pro spoluúčast a vzájemnou participaci mladých lidí na společenském a politickém životě v Plzeňském kraji.

Zároveň propaguje prosazování Úmluvy o pávech dítěte, bílé knihy EU o mládeži a Evropské charty účasti mládeže na životě obcí a regionů na území PK.