Aktuality | KPDM PK | Krajský parlament dětí a mládeže Plzeňského kraje | Page 4

Aktuality

Jsme na facebooku.

KPDM vytváří prostor pro spoluúčast a vzájemnou participaci mladých lidí na společenském a politickém životě v Plzeňském kraji.

Zároveň propaguje prosazování Úmluvy o pávech dítěte, bílé knihy EU o mládeži a Evropské charty účasti mládeže na životě obcí a regionů na území PK.